Oznakowanie biur
Mamy w ofercie profesjonalne systemy oznaczania przestrzeni biurowych, na które składają się oznakowanie budynków i terenu. Projektujemy i wykonujemy tabliczki, oznaczenia, szyldy itd.

jak zaoszczędzić?    potrzebujesz projekt?

Tablice kierunkowe: Wiszące, stojące lub umieszczane na ścianach, ze strzałkami wskazującymi kierunki.

Oznakowanie ciągów komunikacyjnych i indeksy pomieszczeń: Tablice podwieszane lub naścienne, zawierające mapy rozlokowania pomieszczeń znajdujących się w obiekcie lub na danym piętrze. Najczęściej w ten sposób oznakowuje się galerie handlowe, biurowce  i inne budynki użyteczności publicznej.

Tabliczki informacyjne: Umieszczane przy wejściach do pomieszczeń. Są to najczęściej tabliczki z nazwiskami i stanowiskami osób pracujących, lub tabliczki na których widnieją nazwy pomieszczeń.

Numeracja pomieszczeń: Tabliczki z numerami lub też osobne numery pomieszczeń mocowane na drzwiach.

Matowienie szyb: Ze względów bezpieczeństwa szyby, służące jako drzwi do pomieszczeń lub przedziały korytarzy, nie mogą być przezroczyste, powinny być zmatowione lub w jakiś sposób oznaczone. Najczęściej używa się do tego folii, która imituje zmatowione, piaskowane szkło (tzw. folia mrożonka)

Nasze realizacje: