Jak przygotować projekt • Techniki druku • Wzorniki folii • Formaty papieru • Słownik pojęć branżowych

Słownik pojęć branżowych

Backlit, backlight
Wydruk wielkoformatowy na tkaninie PCV. Stosowany jako nośnik reklamy, na którą pada światło od tyłu.

Baner
Jest to zazwyczaj prostokątny napis reklamowy, zawierający np: nazwę firmy, logo lub reklamę produktu wydrukowany na specjalnej tkaninie PCV.

Bigowanie
Wyciskanie rowka w miejscu przyszłego zgięcia grubego papieru, kartonu. Operacja ta ma służyć łatwiejszemu zginaniu i łamaniu (przez bigowanie) części papieru lub kartonu.

Billboard
Wielkoformatowa tablica reklamowa umieszczana na ścianach domów i specjalnych konstrukcjach w miejscach dużego ruchu przechodniów i samochodów. Ze względu na ograniczone zdolności percepcji, reklama na billboardach nie może być przeładowana informacjami o szczególnych cechach i zaletach produktów. Musi przyciągać uwagę sugestywnym obrazem reklamowanego produktu oraz zaciekawiać i rozbawiać krótkim tekstem.

Broszura
W terminologii bibliotekarskiej książka o objętości do 64 stronic, zeszytych wraz z okładką przez grzbiet; w drukarstwie, książka w okładce miękkiej lub kartonowej.

Cicero
jest to termin używany w poligrafii i produkcji reklamowej, określa on jednostkę miary w typograficznym systemie miary. Jedno cicero odpowiada 12 punktom – często używany stopień pisma pierwszego wiersza przy ogłoszeniach pisanych w tekście ciągłym. Duża litera ma wówczas 4.5 mm wysokości.

Cityboard
Jest to rodzaj wielkoformatowego nośnika reklamy zewnętrznej. Cityboard jest oświetloną, wolnostojącą tablicą reklamową o wymiarach 6 x 3m, zlokalizowaną przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Cityboard i Cityboard Media są znakami towarowymi prawnie chronionymi przez Cityboard Media Sp. z o.o.

Citylight
Jest to jeden z rodzajów nośnika reklamy zewnętrznej. Citylight jest podświetlonym od wewnątrz panelem reklamowym o wymiarach 1.2 x 1.8 m, montowany w wiatach przystankowych lub na konstrukcjach innych obiektów użyteczności publicznej, także wolnostojący lub ścienny.

CMYK
Skrót od ang. CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK – jest to popularne określenie substraktywnego systemu mieszania barw, także sposobu drukowania oraz metody separacji barwnej. Paleta CMYK pozwala na zapis 32 bitowych obrazków, dlatego wykorzystuje się ją w urządzeniach drukujących.

Display’e reklamowe, ekspozytory
Służą do ekspozycji lub sprzedaży towarów promowanych. Wykonywane są z tworzyw sztucznych lub z kaszerowanych tektur.

DPI
Skrót od angielskiego określenia Dot Per Inch, czyli w tłumaczeniu liczba kropek lub punktów na cal – polskim odpowiednikiem tego terminu jest rozdzielczość. Wartość DPI jest jedną z najczęściej stosowanych informacji, niezbędną do przygotowania różnego rodzajów materiałów do druku. Czym wyższa rozdzielczość tym dany materiał zawierać będzie więcej szczegółów czyli jego jakość i ostrość np: zdjęcia będzie wyższa.

DTP
Desktop Publishing (inaczej: DTP) oznacza komputerową poligrafię, skład komputerowy. Jest to technika składu drukarskiego wykonywanego na komputerze, stosowana głównie przy składzie książek i czasopism. Dokonuje się jej przy użyciu specjalistycznego oprogramowania.

Etykieta
Nalepka na towarze lub jego opakowaniu, rodzaj znaku towarowego z oznaczeniem nazwy, wytwórni i ceny.

Falcowanie
Jest to termin związany z poligrafią, oznacza proces ręcznego lub maszynowego składania, załamywania wydrukowanych arkuszy w legi, w celu otrzymania przewidzianego formatu książki.

Freeboard
Rodzaj reklamy w postaci tablicy wolnostojącej.

Frontlit, frontlight
Reklama z zadrukiem cyfrowym na tkaninie PCV. Pełni funkcję nośnika reklamy, na którą pada światło z przodu. Znajduje najbardziej wszechstronne zastosowania.

Hot stamping – foliowanie wybiórcze na gorąco możliwe na obu stronach. Dzięki tej metodzie można nanieść metaliczną folię na wybrane miejsca. Bardzo wyraźne błyszczące elementy przyciągają uwagę dzięki zupełnie innemu odbijaniu światła. Można stosować folie o różnych kolorach, złote, srebrne, i inne o metalicznym charakterze.

Aktualnie do wyboru:

 • złoto
 • srebro
 • czerwony
 • niebieski
 • zielony
 • czarny

UWAGA – elementy pokrywane metaliczną folią (hot stamping) nie mogą się nakładać na elementy pokryte lakierem UV. W takich miejscach folia nie trzyma się dobrze i może odpadać.

Ink-jet
Jedna z metod wewnętrznego druku wielkoformatowego. Grafika drukowana tą metodą charakteryzuje się fotograficzną jakością która pozwala na drukowanie zdjęć, grafik bitmapowych w postaci: plakatów, stendów, posterów, map, plakatów kalendarzy ściennych, reprodukcji obrazów, grafik wystawowych w ilości od 1 szt. Wydruki mogą być dodatkowo LAMINOWANE co wzmocni ich odporność.

Introligatornia
Jest to termin używany w produkcji reklamowej dotyczy on jednego z etapów drukowania pism i innych materiałów reklamowych. Zazwyczaj jest to samodzielny zakład lub wydział produkcyjny drukarni, zajmujący się oprawą książek, broszur, zeszytów, bloków itp.

Kaseton, panel, plafon
Rodzaj płaskiej ściennej reklamy o różnym kształcie podświetlanej od wewnątrz. Zazwyczaj lico kasetonu jest wykonane z plexi, a brzeg z taśmy aluminiowej. Wystrój graficzny kasetonu może być wykonany z folii samoprzylepnej lub z grafiki przestrzennej wyciętej z PLEXI lub PCV.

Lakier UV punktowy (wybiórczy) – nałożony na matową powierzchnię powoduje że wybrane elementy takie jak logo, grafika, nazwisko itp są ładnie uwydatnione. Można też utworzyć nowe elementy graficzne widoczne pod odpowiednim kątem wzbogacajace projekt. Dzięki temu można stosować lakierowane tła, „znaki wodne”, desenie, tekstury itp. Laminowanie, foliowanie
Jest to termin stosowany w poligrafii i produkcji reklamowej. Polega na nałożeniu folii na gotowy wydruk. Dzięki temu procesowi wydruk jest bardziej odporny na działanie czynników zewnętrznych, a przez to bardziej wytrzymały. Dodatkowo laminowana powierzchnia nabiera połysku, podnosząc tym samym jakość danej publikacji.

Laminat „soft touch” – nadaje wizytówce elegancki aksamitny wyraz – jest delikatna w dotyku, nie występują refleksy świetlne, kolory są bardzo wyraziste.

Logo
Jest to graficzne przedstawienie marki produktu, znaku firmowego i innych symboli umieszczanych na opakowaniach produktów, w reklamie, drukach firmy itp. tworzone przez zastosowanie koloru, rozmiaru i kształtu liter, ich układu itp. Logo powinno wyróżniać korzystnie przedsiębiorstwo oraz w miarę możliwości kojarzyć się z rodzajem jego działalności, branżą, produktami i usługami.

LPI
Skrót z angielskich słów Lines Per Inch w tłumaczeniu na język polski są to linie na cal, nazywane również liniatura rastra. Termin LPI stosowany jest w produkcji reklamowej i poligrafii, określa gęstość oczek rastra. Informacje tego typu podaje się w zleceniach do naświetlarni. Na podstawie danych takich jak liniatura, rozdzielczość – naświetlarnie przygotowują rozseparowane na cztery kolory tzw. CMYK folie, które niezbędne są do przygotowania wydruków offsetowych.

Mammutboard
Jest to termin stosowany w reklamie zewnętrznej. Nazwą Mammutboard określa się wielkoformatowe, oświetlone od przodu tablice reklamowe wielkości 10 x 12m montowane na ścianach budynków.

Megacityboard
To wielkoformatowy nośnik reklamy zewnętrznej o wymiarach 18 x 9m, umieszczony na słupie składającym się z dwóch tablic reklamowych połączonych ze sobą krótszym bokiem. Megacityboard składa się z tablicy typu backlight ( oświetlonej wewnętrznie ) i typu frontlight ( oświetlonej zewnętrznie). Jeśli popatrzymy na megacityboard z góry, to oba jego skrzydła będą tworzyć literę V. Cityboard* i Cityboard Media* są znakami towarowymi prawnie chronionymiprzez Cityboard Media Sp. z o.o.

MESH
Materiał o strukturze siatki, lekki, umożliwia swobodny przepływ powietrza i przenikanie światła. Zapewnia dobrą widoczność, dlatego najczęściej używany jest jako nośnik reklamy z zadrukiem cyfrowym umieszczanej na budynkach.

Oczkowanie banerów
Nabijanie metalowych oczek na brzegach banera reklamowego. Oczka umożliwiają zawieszenie tego typu reklamy.

Offset
To termin stosowany w produkcji reklamowej i poligrafii. Offset jest techniką drukarską, w której farba jest przenoszona z formy na papier za pośrednictwem obracającego się cylindra. Na cylindrze tym umieszczone są matryce, na nie nakładana jest farba drukarska, która za pomocą obracającego się cylindra kopiowana jest na arkusz papieru.

One way vision
Folia przeznaczona do wyklejania na szybach pojazdów i witryn sklepowych. Specjalna konstrukcja folii pozwala na oglądanie grafiki na zewnątrz pojazdu/witryny, a jednocześnie grafika pozostaje niewidoczna patrząc z wnętrza pojazdu czy pomieszczenia.

Outdoor
W tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza otoczenie zewnętrzne. Outdoor jest terminem powszechnie używanym w mediach i reklamie, oznacza reklamę eksponowaną na zewnątrz na tablicach reklamowych, słupach ulicznych, ścianach budynków, wiatach przystankowych itp.

POS
Skrót od angielskich słów Point Of Sale Materials, w tłumaczeniu na język polski są to materiały promocyjne znajdujące się w miejscu sprzedaży. Przykładem materiałów typu POS są różnego rodzaju plakaty reklamowe, zawieszki, podstawki, ulotki, katalogi.

Potykacz
Rodzaj stojaka reklamowego zbudowanego z dwóch płyt połączonych z sobą w górnej krawędzi. Po rozstawieniu mają kształt zbliżony do litery A. Stojaki tego typu są wystawiane przed punkty sprzedaży i usług w celu wzbudzenia zainteresowania przechodniów określoną ofertą.

Prezenter
Rodzaj reklamy z płyty PLEXI bezbarwnej, na której są wygrawerowane (frezowane napisy lub grafika). Podświetlenie napisów następuje za pomocą przenoszenia światła poprzez płytę oświetloną na krawędzi świetlówką. Prezentery mogą być kolorowe.

Proof
Angielskie określenie Proof oznacza próbny wydruk publikacji przygotowywanej do druku – CROMALIN. Moze być wykonany z gotowej kliszy lub z pliku (proof cyfrowy).

Pylon, totem
Są to reklamy wolnostojące o różnicowanych gabarytach. Najczęściej wysokość reklamy waha się między od 3 do 8 m. Może występować w wersji świetlnej – podświetlanej od zewnątrz lub wewnątrz. Całość wykonana z konstrukcji nośnej (najczęściej stalowej) oraz blach ocynkowanych, płyt PCV , PLEXI lub z elementem świetlnym wykonanym w technice napinanego backlitu.

Raster
Jest to środek stosowany w technice drukarskiej do rozłożenia wartości szarych odcieni w pojedyńcze punkty. Przez raster można osiągnąć różne odcienie jasności między kolorem białym a czarnym – mimo iż elementy drukujące zostały równomiernie pokryte farbą. Dokładność rastra wzrasta wraz z ilością linii rastrowych na centymetr kwadratowy. W przypadku gotowego druku offsetowego liczba tych linii waha się na ogół między 28 a 34.

Roll-play
System wystawienniczy roll-play pozwala na prezentację dynamicznej reklamy. Składa się on z aluminiowej obudowy i bannera poruszanego przy pomocy silniczka z dołu do góry.

Roll-up
System wystawieniczy roll-up składa się z aluminiowej kasety, która kryje szybko rozkładalną grafikę oraz rozkładanego stelaża podtrzymującego rozłożoną reklamę. Grafika drukowana jest na tworzywie sztucznym i powlekana laminatami.

Shelf strip
Z języka angielskiego Shelf Strip oznacza pasek papieru zawierający informację reklamową o produkcie. Jest on przypinany lub przyklejany do półki sklepowej.

Shelf talker – z języka angielskiego Shelf Talker oznacza planszę reklamową zawieszaną na krawędzi półki sklepowej.

Shelfblockery
To rodzaj podstawek ustawionych na półce sklepowej służących do prezentacji towarów.

Shelfliner
Zadrukowany plastikowy lub kartonowy pasek umieszczany na krawędzi półki, zawierający zazwyczaj logo produktu, jego cenę, slogan reklamowy itp. Listwa cenowa.

Sitodruk
To technika drukowania, w której forma drukowa stanowi siatkę. Formą drukową są nie zakryte oczka siatki. Podczas drukowania gęsta farba drukarska rozprowadzana jest na całej powierzchni siatki przesuwającym się po niej raklem i przenoszona przez wolne oczka siatki bezpośrednio na podłoże Technika ta używana jest przy prostych nadrukach.

Solvent, wydruki solventowe
Jedna z metod druku wielkoformatowego. Wydruki drukowane są rozpuszczalnikową farbą solventową, opartą na cykloheksanolu, trwale łączą się z podłożem, agresywnie wnikając w jego strukturę. Charakteryzują się one bardzo dużą odpornością na: promieniowanie UV, uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, zróżnicowane warunki atmosferyczne, ekstremalne różnice temperatur.

Stand
To stojąca forma reklamy wykonana najczęściej z tektury litej lub falistej.

Supercityboard
Jest to rodzaj wielkoformatowego nośnika reklamy zewnętrznej. Supercityboard jest oświetloną, wolnostojącą tablicą reklamową o wymiarach 12 x 4m, zlokalizowaną przy drogach o dużym natężeniu ruchu. Cityboard* i Cityboard Media* są znakami towarowymi prawnie chronionymi przez Cityboard Media Sp. z o.o.

Tampondruk
Metoda druku polegająca na przenoszeniu farby ze wzoru znajdującego się na formie drukowej, za pomocą tamponu na powierzchnię przedmiotu. Sposób wykonania nadruku na większości materiałów o sztywnej i miękkiej powierzchni, zarówno na powierzchniach płaskich jak i zakrzywionych. Technika ta pozwala na znakowanie większości materiałów reklamowych: długopisów, notesów, zegarów itp.

Tłoczenie – uwypuklenie dowolnego elementu indywidualnie przygotowaną matrycą. Może to być logo, ornament, tekst, znak graficzny czy dowolny kształt. Najlepsze efekty wypukłości dają kształty jak najprostsze. Zaakcentowany element przestrzenny jest wyraźnie wyczuwalny w dotyku i dobrze widoczny. Należy unikać elementów tłoczonych które posiadają bardzo drobne i cienkie detale (np. zbyt drobne teksty).

Uwagi do techniki tłoczenia:

 • wklęsłość na odwrocie
  Wytłoczenie elementu na jednej stronie powoduje, że na odwrocie powstaje zagłębienie.
 • drobne elementy
  W przypadku elementów tłoczonych o ostro zakończonych wierzchołkach następuje ich lekkie zaokrąglenie. Minimalna wielkość i szerokość detalu wynosi 0,9 mm. Wynika to z ograniczeń technologicznych tłoczenia.
 • tolerancja
  Chociaż staramy się tłoczyć wizytówki jak najdokładniej, to jednak istnieje pewna tolerancja z wydrukiem dochodząca do 0,5 mm. Uwaga na projektowanie elementów tłoczonych, które na awersie i rewersie jednocześnie mają pokrywać się z wydrukiem (na rewersie w lustrzanym odbiciu oczywiście). Tolerancja pasowania druku awersu z rewersem dodatkowo może powiększyć niedokładności pozycjonowania tłoczenia nawet do 1 mm na jednej ze stron.

Total bus
Terminem tym określa się całkowitą powierzchnię reklam, które mogą być umieszczane na zewnętrznej stronie autobusów lub innych środków komunikacji miejskiej.

Termodruk, transfer termiczny
Jedna z metod znakowania przedmiotów. Transfer termiczny złożony jest z szeregu warstw farb drukowanych na nośniku będącym taśmą papierową lub poliestrową. Transfer termiczny jest nanoszony na przedmiot drukowany za pomocą grzanego stempla.

Typografia
To termin stosowany w produkcji reklamowej i poligrafii. Jest to wykonanie składu, czyli sposób w jaki składa się pismo w całość, uwzględniając przy tym rodzaj i stopień pisma, rozmieszczenie wierszy w kolumnie, interlinię i inne cechy typograficzne.

Ulotka
Również broszura reklamowa – jest to jedna z najprostszych form reklamy. Najczęściej jest to bezpłatna drukowana książeczka promocyjna, zawierająca podstawowe informacje, zarówno tekstowe jak i graficzne, przedstawiająca reklamowany produkt lub usługę.

Wobbler, kiwak
Nośnik reklamowy POS przyczepiany do elementów wyposażenia sklepu na cienkiej, przeźroczystej i sprężystej folii. Jego kształt zależy od decyzji zleceniodawcy; ma za zadanie przyciągać uwagę konsumentów do produktów umieszczonych w pobliżu.

Wrzytki, wklejki, wszywki
Patrz Insert.

Wytyk, semafor
Dwustronna reklama montowana prostopadle do budynku. Zazwyczaj jest to podświetlany kaseton lub tablica reklamowa.

X-baner
Rodzaj szybko rozstawianego systemu wystawienniczego. X-baner składa się z aluminowego stelaża rozkładanego w kształcie litery X i reklamy wydrukowanej na tworzywie sztucznym.